diensten

"TAX BREAK"

Wij adviseren over onderwerpen die bij grensoverschrijdende arbeid van belang kunnen zijn, waaronder equity based compensation (aandelenopties), loon in natura en vergoedingen van

extra kosten in verband

met de uitzending, zoals huisvestings-, verhuis- en schoolkosten.

 

Wij verzorgen de aanvraag voor de 30%- regeling, inkomstenbelasting, administratieve ver-plichtingen voor uitgezonde werknemers, zodat wordt voldaan aan de belastings- verplichtingen/ compliances. Wij nemen uw zorg over met betrekking tot de vele aspecten van grensoverschrijdende arbeid.

 

Terug