diensten

"TAX BREAK"

De 30%-regeling houdt in dat werkgevers aan werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen, onder voorwaarden 30% van het arbeidsinkomen kunnen uitkeren als onbelaste vergoeding.

Wij adviseren de uitgezonden werknemer en diens werkgever bij aankomst en vertrek over onder meer plannings- mogelijkheden om de belastingdruk te mini-maliseren. Bijvoorbeeld: beloningsstructuur voor de uit te zenden werknemer en het adviseren over de wijze van vergoeden van additionele belasting-kosten (tax equalisation, tax pro-tection), en de daar-bijbehorende berekeningen.

 

Lees meer...