diensten

"COMPLIANCE "

Wij beschikken in ruime mate over de kennis en ervaring die is vereist om u snel en effici'nt door het woud van bepalingen in de Wet inkomstenbelasting te gidsen en de beste route te wijzen.

Sinds 2001 kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel en het is van belang aan welke box een inkomensbestanddeel wordt toegerekend. Iedere box heeft zijn eigen tarief: box 1 een oplopend (progressief) tarief, box 2 een vast tarief van 25% en box 3 een vast tarief van 30% over een forfaitair rendement van 4%.

 

Terug