diensten

"SAVE IT FOR THE JUDGE"

Het terrein van het formele belastingrecht omvat de contacten met de Belastingdienst in alle facetten. Begeleiden, adviseren, onderhandelen, procederen en opteren voor

proceskostenvergoeding.

In het contacten met de fiscus is het van belang dat u uw rechten en plichten kent.

 

fiscale compromis

beroepsprocedures

second opinion