diensten

"MAKE OVER"

Artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek regelt de omzetting van rechtspersonen.

Het omzetten van de rechtspersoonlijkheid van een onderneming heeft verschillende fiscale gevolgen.

Deze aan de omzetting verbonden fiscale gevolgen betreffen een vijftal rijksbelastingen te weten de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, de overdrachtsbelasting en het schenkingsrecht.

Wij kunnen In samenwerking met een notaris de volgende omzettingen verwerkelijken: BV naar NV, vereniging / stichting, stichting naar BV of cooperatie naar BV.